Select Page

Welkom op de website,

Wij zijn Koob Nobbe Consultancy, een team gespecialiseerd in Business Intelligence, Datawarehousing en Data Science.

De hoeveelheid en complexiteit van data heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Waar vroeger een kladje en onderbuik gevoel volstond om beslissingen te nemen, komen we daar tegenwoordig niet meer mee weg. Grote hoeveelheden data uit verschillende systemen en externe bronnen moeten samengebracht worden om gefundeerde beslissingen te nemen. Hierbij is het van belang dat deze stuurinformatie op een correcte, eenduidige en auditeerbare manier tot stand komt.

Dit vereist specialistische kennis en tools. Wij zijn een specialist op dit gebied en kunnen U helpen.

Detachering

Opleiding & Coaching

Auditing & Consulting

Projects